Hồ Sơ Pháp Lý Dự Án MerryLand Quy Nhơn

hồ sơ pháp lý,timviec365.com

HỒ SƠ TRIỂN KHAI DỰ ÁN (SALES KIT) STT Nội Dung Văn Bản Số Ký Hiệu Văn Bản/Ngày Nơi Ban Hành 1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số vào sổ cấp giấy chứng nhận CT-15749 Số GCN: CY 1386180 UBND Tỉnh Bình Định 2 Quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy… Continue reading Hồ Sơ Pháp Lý Dự Án MerryLand Quy Nhơn