Quy Nhơn và tiềm năng phát triển du lịch xanh

Tiềm năng phát triển bất động sản du lịch xanh tại Quy Nhơn là rất lớn.

Quy Nhơn đang trở thành điểm sáng trong phát triển du lịch xanh tại Việt Nam. Phát triển du lịch xanh đang trở thành xu hướng cấp thiết tại nhiều quốc gia trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Theo đó, Việt Nam xác định từ năm 2020, tầm nhìn đến năm… Continue reading Quy Nhơn và tiềm năng phát triển du lịch xanh

Published
Categorized as Tin Tức